Kya Karachi mai double sawari par pabandi khatam hogai??